Hong Kong

Tuesday 1st April

Walk down to Star ferry terminal (Kowloon side)

Banking District (Hong Kong Island)

Bank of China Tower

Hong Kong Park

The Hotel

 

31st March | 1st April | 2nd April | 3rd April | 4th April

Taiwan | Main Index | Hong Kong

www.admars.co.uk/holiday/HongKong/Tuesday.html