Hong Kong

Thursday 3rd April

Ferry to Lamma Island

Lamma Island

Ferry From Lamma Island to Aberdeen

Hong Hong Park Dinner

Hong Kong Night Photos

 

31st March | 1st April | 2nd April | 3rd April | 4th April

Taiwan | Main Index | Hong Kong

www.admars.co.uk/holiday/HongKong/Thursday.html